top of page
Holding Hands

Renew Family Medicine là một chương trình “Chăm sóc sức khỏe trực tiếp” (Direct Primary Care - DPC)

Hội viên giá cả phải chăng

Bảo hiểm không cần thiết để được chăm sóc

Thực hành của chúng tôi nhằm mục đích giảm chi phí chăm sóc sức khỏe của bạn

Giá cả minh bạch - không có chi phí ẩn

Tiếp cận bác sĩ của bạn nhanh hơn, dễ dàng hơn, ngay cả sau giờ hành chính

30-60 phút thăm khám với bác sĩ của bạn

Nhiều cách thuận tiện để được chăm sóc - trong văn phòng, sử dụng video, gọi điện thoại hoặc nhắn tin (text) tren dien thoai. 

Các lần chăm sóc chính không giới hạn, miễn phí với tư cách thành viên

Thủ tục văn phòng là miễn phí với các hội viên

Affordable membership

Insurance is not needed to receive care

Our practice aims to reduce your health care costs

Price transparency - no hidden costs

Faster, easier access to your physician, even after office hours

30-60 minute visits with your physician

Convenient ways to receive care - in person, or by video, phone or messaging

Unlimited primary care visits, free with the membership

Office procedures are free with the membership 

Renew Family Medicine là một thực hành chăm sóc ban đầu trực tiếp (DPC)

DPC là một mô hình chăm sóc sáng tạo dựa trên tư cách thành viên, trong đó bệnh nhân và bác sĩ ký hợp đồng trực tiếp với nhau về các dịch vụ chăm sóc chính mà không có bảo hiểm đứng giữa. Điều này cho phép tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao và tiếp cận tốt hơn với bác sĩ chăm sóc chính.

Không có khoản đồng thanh toán, khoản khấu trừ hoặc thanh toán bảo hiểm. Với gánh nặng hành chính thấp và không có công ty bảo hiểm ra lệnh chăm sóc, các bác sĩ DPC có thể tập trung sự chú ý vào những gì thực sự quan trọng – chăm sóc bệnh nhân của họ.​

So với thực hành y tế truyền thống nơi mỗi bác sĩ phải chăm sóc cho hơn 2.000 bệnh nhân, thực hành DPC duy trì các bảng nhỏ hơn (thường là 500 bệnh nhân). Điều này cho phép các bác sĩ của DPC dành nhiều thời gian hơn cho từng bệnh nhân to tạo ra các kế hoạch cá nhân.

 

DPC khôi phục mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ, dẫn đến kết quả sức khỏe tốt hơn.

Trẻ Em 7-17 years old

$35/tháng

$385/năm

Trẻ em phải đăng ký với ít nhất một phụ huynh

Gia Đình

$225/tháng

$2475/năm

Cha mẹ và hai đứa trẻ, $25/tháng cho mỗi đứa trẻ thêm

Người Lớn 18 years and older

$85/tháng

$935/năm

Sinh Viên

$35/tháng

$385/năm

Yêu cầu ID trường

bottom of page