top of page
Holding Hands

Renew Family Medicine là một chương trình “Chăm sóc sức khỏe trực tiếp” (Direct Primary Care - DPC)

Hội viên giá cả phải chăng

Bảo hiểm không cần thiết để được chăm sóc

Thực hành của chúng tôi nhằm mục đích giảm chi phí chăm sóc sức khỏe của bạn

Giá cả minh bạch - không có chi phí ẩn

Tiếp cận bác sĩ của bạn nhanh hơn, dễ dàng hơn, ngay cả sau giờ hành chính

30-60 phút thăm khám với bác sĩ của bạn

Nhiều cách thuận tiện để được chăm sóc - trong văn phòng, sử dụng video, gọi điện thoại hoặc nhắn tin (text) tren dien thoai. 

Các lần chăm sóc chính không giới hạn, miễn phí với tư cách thành viên

Thủ tục văn phòng là miễn phí với các hội viên

Affordable membership

Insurance is not needed to receive care

Our practice aims to reduce your health care costs

Price transparency - no hidden costs

Faster, easier access to your physician, even after office hours

30-60 minute visits with your physician

Convenient ways to receive care - in person, or by video, phone or messaging

Unlimited primary care visits, free with the membership

Office procedures are free with the membership 

Lệ Phí Hội Viên

Bệnh nhân có thể chọn gói thành viên hàng tháng hoặc thanh toán cả năm (miễn phí tháng cuối cùng của năm với gói thành viên hàng năm). ​

 

Cần có tư cách thành viên dùng thử tối thiểu ba tháng để tham gia. Khởi động đặc biệt: trong tháng 3 và tháng 4, chi phí đăng ký ban đầu là miễn phí.

Bệnh nhân mà gặp khó khăn khi rời khỏi nhà, chúng tôi cung cấp dịch vụ thăm khám tại nhà khi bệnh nhân và bác sĩ cho là phù hợp, với khoản phí bổ sung là $50 mỗi lần khám tại nhà để trang trải chi phí đi lại.

Chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ: liên hệ với chúng tôi để biết tỷ lệ nhân viên theo nhóm

Cho những NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THÀNH VIÊN mà có vấn đề khẩn cấp, chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc ngay lập tức cho những người không phải là thành viên với giá $175 mỗi lần khám để đánh giá các vấn đề đơn lẻ như mua thêm một lần các loại thuốc thông thường, phát ban, UTI, ho, đau họng, nhức đầu, đau tai, v.v.

Nếu những người không phải là thành viên quyết định tham gia thực hành của chúng tôi trong vòng 2 tuần kể từ lần khám chăm sóc ngay lập tức, chúng tôi sẽ áp dụng khoản phí này đối với tư cách thành viên

Trẻ Em 7-17 years old

$35/tháng

$385/năm

Trẻ em phải đăng ký với ít nhất một phụ huynh

Gia Đình

$225/tháng

$2475/năm

Cha mẹ và hai đứa trẻ, $25/tháng cho mỗi đứa trẻ thêm

Người Lớn 18 years and older

$85/tháng

$935/năm

Sinh Viên

$35/tháng

$385/năm

Yêu cầu ID trường

bottom of page